Marinus Kot


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Marinus Kot

KOT, Marinus, oud 40 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Scherpenisse, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus spits, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zierikzee, 30 April 1875 wegens diefstal; door het gerechtshof te 's Gravenhage, 1 Dec. 1883, wegens valschheid in onderhandsche geschriften door het verzinnen eener kwijting. 

 

Hij wordt 10 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal na vooraf nog 6 dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Scherpenisse begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als smid werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 26-12-1848    

Overleden: 

Geboorteplaats: Scherpenisse

Fotonummer: GN0710 

Misdrijf: diefstal, in onderhandsche geschriften door het verzinnen eener kwijting.

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 15-05-1884

Uitschrijving: 10-05-1889

 De kranten berichten:


Ingezonden: