Marcus Marcusse


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Marcus Marcusse

MARCUSSE, marcus, oud 55 jaar, zonder beroep, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Wissekerke, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 29 Maart 1877 door de rechtbank te Middelburg, wegens misbruik van vertrouwen tot 2 maanden celstraf; 2 Januari 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens poging tot moedwilligen doodslag tot 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 6 maanden afslag wordt den 6 Juli a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Wissekerke begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wissekerke

Fotonummer: GN0796

Misdrijf: misbruik van vertrouwen, poging tot moedwilligen doodslag

Slachtoffer: zijn 2e echtgenote

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 03-01-1879
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 03-01-1879

Ingezonden: