Marcus Marcusse


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Marcus Marcusse

MARCUSSE, marcus, oud 55 jaar, zonder beroep, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Wissekerke, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 29 Maart 1877 door de rechtbank te Middelburg, wegens misbruik van vertrouwen tot 2 maanden celstraf; 2 Januari 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens poging tot moedwilligen doodslag tot 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 6 maanden afslag wordt den 6 Juli a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Wissekerke begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wissekerke

Fotonummer: GN0976


De kranten berichten:


Ingezonden: