Louis Francois Husson


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Louis Francois Husson

HUSSON, Louis Francois, oud 30 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te St. Germain, laatst gewoond hebbende te Luik, lang 1.63 meter, haar en weukbr. bruin, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond.

 

Werd 13 Februari 1877 door den krijgsraad in het 3de

arrondissement te Arnhem, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis tot 8 jaren tuchthuisstraf veroordeeld:

 

Hij wordt den 2 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als schoenmaker werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt fransch. 


Personalia:

Geboren: 15-11-1854   

Overleden: 

Geboorteplaats: St. Germain

Fotonummer: GN0774 

Misdrijf: diefstal bij nacht in een bewoond huis 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: