Leonardus Marinus Pijnenburg


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Leonardus Marinus Pijnenburg

PIJNENBURG, Leonardus Marinus, oud 56 jaar, varensgezel, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te 's Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende te Hoorn, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond;  

 

Werd veroordeeld: 22 September 1847 en 4 Juli 1851 wegens diefstal, 21 Augustus 1856 wegens landlooperij en diefstal telkens door de rechtbank te 's Hertogenbosch, 5 Maart 1872 door het provinciaal gerechtshof in Utrecht wegens diefstal, 27 December 1875 door dat in Noordholland wegens verwonding en 8 Maart 1878 door het gerechtshof te Amsterdam wegens opzettelijke brandstichting, respectievelijk tot 2 jaar, driemaal tot 5 jaar en eens tot drie maanden gevangenisstraf en 7 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij is den 28 Maart jl. na gratie bekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar

's Hertogenbosch begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als spoelmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Hertogenbosch

Fotonummer: GN0818 

Misdrijf: landlooperij, diefstal, verwonding, brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: