Leonardus Coerten


Uit het Register van ontslagen gevangen: 1884

Leonardus Coerten

COERTEN, Leonardus, oud 48 jaren, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Wijchen, lang l .67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 20 Juni 1860; 21 Juli l860; 27 September 1865 door de rechtbank te Nijmegen, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 weken, 3 maanden en 1 maand gevangenisstraf; 3 Maart 1869 17 Juni 1874 en 8 April 1879, telkens wegens bedelarij tot gevangenisstraf en opzending naar de bedelaarsgestichten; 14 Maart 1878 door het gerechtshof te Arnhem wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf; 20 November 1879 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wegens diefstal met behulp van inklimming en binnenbraak, tot 5 jaren tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 20 November a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Deventer begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren: 03-11-1838  

Overleden: 

Geboorteplaats: Wijchen

Fotonummer: GN0785

Misdrijf: diefstal, bedelarij, diefstal met behulp van inklimming en binnenbraak

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: