Lammert Geerts Landman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Lammert Geerts Landman

LANDMAN, Lammert Geerts, oud 40 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Rottevalle, laatst gewoond hebbende te Houtegehage, gemeente Smallingerland, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 27 Juli 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 27 Juli a. s. uit de  strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Dragten begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   18-03-1845  

Overleden: 22-01-1891 in de Bijzondere Strafgevangenis

Geboorteplaats: Rottevalle

Fotonummer: GN0758  

Misdrijf: diefstal van vee


Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 27-10-1885

Overleden: 22-01-1891 n.m 00:15 uur


De kranten berichten:

Leeuwarder courant 26-07-1880
Leeuwarder courant 26-07-1880

Registers:

Overlijdensregister Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden
Overlijdensregister Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Ingezonden: