Lambertus de Groot


Uit het register van ontslagen gevangenen: 1887

GROOT, Lambertus de, oud 58 jaar, kleermaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Helden, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen grijs, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: in 1850 door de rechtbank te Roermond, in 1864 door die te Deventer, in 1872 door die te Assen, in 1875 door die te Utrecht, tweemaal wegens landlooperij, diefstal en mishandeling; in 1866 door het provinciaal gerechtshof in Drenthe, in 1862 door dat in Limburg, in 1869 door dat in Overijssel, wegens bedreiging tot brandstichting en tweemaal wegens diefstal, en 18 Mei 1876 door het gerechtshof te Arnhem, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand en 2 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten,

3 jaar gevangenisstraf, 2 jaar celstraf, 10 jaar tuchthuisstraf, 2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 12 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 9 maanden afslag, wordt 21 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Roermond begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 26-10-1829

Overleden: 

Geboorteplaats: Helden  

Fotonummer: GN0810

Misdrijf: diefstal, landlooperij, mishandeling, bedreiging tot brandstichting.

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 29-12-1856

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Ingezonden: