Klaas Haveman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Klaas Haveman

HAVEMAN, Klaas, oud 42 jaar, timmerman, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Uffelte, gemeente Havelte, lang 176 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 31 Mei 1883 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens moedwilligen doodslag tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 31 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Havelte begeven

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 24-07-1846  

Overleden: 18-02-1931 Havelte

Geboorteplaats: Uffelte

Fotonummer: GN0709 

Misdrijf: moedwilligen doodslag

Slachtoffer: Jan Moones, boerenknecht

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-06-1883

Uitschrijving: 31-05-1889

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 17-01-1883
Het nieuws van den dag : kleine courant 17-01-1883
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 05-05-1883
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 05-05-1883
De Amsterdammer : dagblad voor Nederland 29-05-1883
De Amsterdammer : dagblad voor Nederland 29-05-1883

Ingezonden: