Josephus van Loon


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Josephus van Loon

LOON, Josephus van, oud 33 jaar, fabriekarbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst

gewoond hebbende te Tilburg, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 15 September 1880 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 17 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tilburg begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wasscher werkzaam. Hij kan schrijven. 

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Tilburg

Fotonummer: GN0804


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: