Joost Hoogesteger


Uit het Register van ontslagen gevangenen:

Joost Hoogesteger

HOOGESTEGER, Joost, oud 27 jaar, kleermaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Kloetinge, laatst gewoond hebbende te Goes, lang 1.6 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 28 Juni 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis, tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld, na vroeger reeds veroordeeld te zijn geweest tot eene gevangenisstraf van langer dan een jaar en tot eene cellulaire gevangenisstraf van langer dan zes maanden.

 

Hij wordt den 28 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Kloetinge begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is haatdragend en sluw. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia :

Geboren: 27-07-1856   

Overleden: 22-02-1915

Geboorteplaats: Kloetinge

Fotonummer: GN0827 en GN1660

Misdrijf: diefstal bij nacht in een bewoond huis 


De kranten berichten:

Nieuwe Goessche Courant 19-01-1875
Nieuwe Goessche Courant 19-01-1875

Weer op de plaat:

HOOGESTEGER, Joost, oud 33 jaar, kleermaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Kloetingen, laatst gewoond hebbende te Goes, lang 1.60 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Goes, 7 Sept. 1868 en 3 Maart 1873; door het provinciaal gerechtshof in Zeeland, 19 Januari 1875; door het gerechtshof te 's Gravenhage 28 Juni 1879 en 30 Oct. 1884, telkens wegens diefstal, respectievelijk

tot 2 jaar en 179 dagen gevangenisstraf, 1 jaar celstraf,

4 jaar gevangenisstraf en tweemaal 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 30 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Bergen op Zoom begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, bij heeft een ontevreden en twistziek karakter. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: