Johannes Wilhelm Hoepeling


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Johannes wilhelm Hoepeling

HOEPELING, Johannes Wilhelm; oud 41 jaar, zonder beroep, gescheiden, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek, is bijziende:

 

Werd 16 April 1886 door het Hoog Milit. gerechtshof in Ned.-lndië wegens valschheden in onderhandshe en authentieke geschriften en het desbewust gebruik maken daarvan en verduistering van 's lands gelden tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is 17 Mei jl. na gratie bekomen te hebben uit de

strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was aanhoudend ziek. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren: 29-05-1850   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0662

Misdrijf: valschheden in onderhandshe en authentieke geschriften en het desbewust gebruik maken daarvan en verduistering van 's lands gelden


De kranten berichten:

De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 25-11-1885
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 25-11-1885
Soerabaijasch handelsblad 03-05-1886
Soerabaijasch handelsblad 03-05-1886

Ingezonden: