Johannes Mathias Schreurs


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Johannes Mathias Schreurs

SCHREURS, Johannes Mathias, oud 58 jaar, herbergier, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren, te Hulsberg, laatst gewoond hebbende te Maastricht, lang 1.70 meter, haar grijs, wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 28 Aug. 1882 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens moedwilligen manslag tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is 30 Mei jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Maastricht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was belast met het schillen van aardappelen. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 11-03-1829   

Overleden: 

Geboorteplaats: Hulsberg

Fotonummer: GN0765

Misdrijf: moedwilligen manslag

Slachtoffer: P.J Dols te Wijk

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 01-11-1882

Uitschrijving: 30-05-1887

 De kranten berichten:

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 29-08-1882
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 29-08-1882

Ingezonden: