Johannes Mathias Schreurs


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Johannes Mathias Schreurs

SCHREURS, Johannes Mathias, oud 58 jaar, herbergier, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren, te Hulsberg, laatst gewoond hebbende te Maastricht, lang 1.70 meter, haar grijs, wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 28 Aug. 1882 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens moedwilligen manslag tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is 30 Mei jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Maastricht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was belast met het schillen van aardappelen. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Hulsberg

Fotonummer: GN0765


De kranten berichten:


Ingezonden: