Johannes Henricus Pigmans


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

Johannes Henricus Pigmans

PIGMANS, Johannes Henricus; oud 34 jaar, stoker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Tilburg, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus lang, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is pokdalig: 

 

Werd 6 April 1883 bij sententie van het Hoog Militair gerechtshof in Nederlandsch-Indie, wegens diefstal met geweld, tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 6 maanden afslag, is 4 Aug. jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tilburg begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij deed dienst als machinist. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 30-10-1857   

Overleden: 

Geboorteplaats: Tilburg

Fotonummer: GN0658 

Misdrijf: diefstal met geweld

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 31-08-1883

Uitschrijving: 04-08-1892

 De kranten berichten:


Ingezonden: