Johannes Grimmelhuizen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Johannes Grimmelhuizen

GRIMMELHUIZEN, Johannes, oud 39 jaar, verver, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 30 September 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens bedelarij en het plegen van een daad van geweld tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot drie maanden afslag, wordt den 2 Juli a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0743 

Misdrijf: bedelarij en het plegen van een daad van geweld 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Ingezonden: