Johannes Geevers


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Johannes Geevers

GEEVERS, Johannes, oud 26 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Delft, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd bij sententie van het Hoog Militair gerechtshof in Nederl. Indië 5 Jan. 1883, wegens wederspannigheid tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 6 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hellevoetsluis begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij maakte spoelen. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 30-12-1860   

Overleden: 

Geboorteplaats: Delft

Fotonummer: GN0816 

Misdrijf: wederspannigheid

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:  03-08-1883

Uitschrijving: 04-11-1887

 De kranten berichten:


Ingezonden: