Johannes Eckhardt


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Johannes Eckhardt

ECKHARDT, Johannes, oud 34 jaar, sigarenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.55 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, zijn rechterbeen is krom: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle, 31 Oct. 1878 wegens misbruik van vertrouwen, 20 Maart en 30 April 1879 wegens diefstal en beleediging, 3 Maart 1881 wegens verbreking van afsluiting; door die te Assen, 9 Oct. 1879 en 28 Juni 1882 wegens bedelarij en door het gerechtshof te Leeuwarden in 1882 wegens bedreiging met brandstichting, respectievelijk tot 1 maand celstraf, 21 dagen gevangenisstraf, 15 dagen celstraf, 3 maanden gevangenisstraf, 1 maand gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 21 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten terug gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij heeft een laag karakter en is verregaande onverschillig. Hij bobijnde. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 06-09-1853   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN0756 

Misdrijf: misbruik van vertrouwen, diefstal en beleediging, verbreking van afsluiting, bedelarij, bedreiging met brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 02-11-1882

Uitschrijving: 21-10-1887

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 25-10-1882
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 25-10-1882

Ingezonden: