Johann Vogel


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Johann Vogel

VOGEL, Johann, oud 31 jaar, houtdraaier, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Appelhulze, laatst gewoond hebbende te Hengelo, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 25 April 1878 door het gerechtshof te Arnhem, wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid van een kind met geweldpleging, tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 25 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hengelo begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was met het toezicht over de reinigers belast. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Appelhulze

Fotonummer: GN0730 

Misdrijf: feitelijkheid tegen de eerbaarheid van een kind met geweldpleging

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant 15-04-1878
Arnhemsche courant 15-04-1878

Ingezonden: