Johann Leonard Schulte


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Johann Leonard Schulte

SCHULTE, Johann Leonard, oud 57 jaar, zonder beroep, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Emmerik, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus lang en spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht breed, kleur gezond, heeft op de rechterhand een anker getatoueerd: 

 

Word veroordeeld: 26 Nov. 1867 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, 9 Oct. 1874 door dat in Zuidholland en 7 Dec. 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal respectievelijk tot 6, 8 en 5 jaren tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 7 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Harlingen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren:    30-08-1830

Overleden: 

Geboorteplaats: Emmerik

Fotonummer: GN0728 

Misdrijf: diefstal, valschheid in geschrifte

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 02-02-1868 

Uitschrijving: 27-08-1873

 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 09-04-1883

Uitschrijving: 07-12-1887De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 09-08-1882
Algemeen Handelsblad 09-08-1882

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

 

 SCHULTE, Johann Leonard, oud 63 jaar, schipper, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Emmerik, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.67 meter,

haar, wenkbr. en oogen grijs, voorhoofd hoog, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond. —

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, 26 Nov. 1867, wegens diefstal en valschheid in geschrifte; door dat in Zuidholland, 9 Oct. 1874; door het gerechtshof te 's Gravenhage, 7 Dec. 1882 en 7 Febr. 1889

telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6, 8 en 5 jaar tuchthuisstraf en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 12 Januari a. s. uit de strafgevangenis ts 's Hertogenbosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als witter  werkzaam. Hij kan schrijven, spreekt Hollandsch met Duitsch accent. 


Ingezonden: