Johan Willem Knuppe


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Johan Willem Knuppe

KNUPPE, Johan Wilhelm, oud 43 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 22 October 1861 en 22 Juni 1863 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, wegens valschheid en oplichting, 20 Juli 1864 door de rechtbank te Amsterdam wegens diefstal, 30 Januari 1866, 29 Juni 1871, 29 September 1873 en 2 April 1874 door de provinciale gerechtshoven in Noord- en Zuidholland wegens valschheid, diefstal, landlooperij en diefstal, 30 Juni 1879 door de rechtbank te Utrecht, wegens landlooperij, 23 Januari 1881 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal; respectievelijk tot 6 maanden en tweemaal 1 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 maand celstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 22 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 10-11-1844   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0780 

Misdrijf: valschheid en oplichting, diefstal, landlooperij,  schriftelijke bedreiging met brandstichting, valschheid in geschrift

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 19-04-1866

Uitschrijving: 30-01-1871

 De kranten berichten:

Rotterdamsche courant 05-04-1866
Rotterdamsche courant 05-04-1866
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 30-10-1886
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 30-10-1886

Uit het Register van ontslagen gevangen: 1887

 

KNUPPE, Johan Wilhelm, oud 45 jaar, stoffeerdeer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen bruin, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht oval. kleur gezond:-

 

Werd veroordeeld: 22 januari 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf en 28 Oct. 1886 door de rechtbank te Zwolle, wegens schriftelijke bedreiging met brandstichting tot 1 jaar gevangenisstraf, na vooraf wegens valschheid in geschrift en andere misdrijven 10 jaar tuchthuisstraf en 2 en 1 jaar celstraf te hebben ondergaan 

 

Hij wordt 12 Nov. a.s. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis  was in den laatsten tijde goed. Hij hield zich met verschillende werkzaamheden onledig. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: