Johan Willem Knuppe


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Johan Willem Knuppe

KNUPPE, Johan Wilhelm, oud 43 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 22 October 1861 en 22 Juni 1863 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, wegens valschheid en oplichting, 20 Juli 1864 door de rechtbank te Amsterdam wegens diefstal, 30 Januari 1866, 29 Juni 1871, 29 September 1873 en 2 April 1874 door de provinciale gerechtshoven in Noord- en Zuidholland wegens valschheid, diefstal, landlooperij

en diefstal, 30 Juni 1879 door de rechtbank te Utrecht, wegens landlooperij, 23 Januari 1881 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal; respectievelijk tot 6 maanden en tweemaal 1 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 maand celstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 22 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0780


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: