Johan Vreden


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Johan Vreden

VREDEN, Johan, oud 54 jaar, schoenmaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Oud-Zevenaar, laatst gewoond hebbende te Griethuyzen (Pruissen), lang 1.7 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grys, neus plat en breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 23 Juli 1879 door het gerechtshof te Arnhem, wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

 

Hij wordt den 23 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nijmegen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Oud-Zevenaar

Fotonummer: GN0799 

Misdrijf: diefstal van vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant 07-07-1879
Arnhemsche courant 07-07-1879

Ingezonden: