Jean Baptiste Thomas


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Jean Baptiste Thomas

THOMAS, Jean Baptiste, oud 32 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Antwerpen, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 28 December 1878 door den krijgsraad te Padang wegens valschheid in een onderhandsch geschrift en het desbewust gebruik maken daarvan tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 9 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsch. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Antwerpen

Fotonummer: GN0793 

Misdrijf: valschheid in een onderhandsch geschrift en het desbewust gebruik maken

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: