Jan Wichers de Ruiter


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Jan Wichers de Ruiter

RUITER, Jan Wichers de, oud 26 jaar, houtdraaier, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; 

 

Werd 10 November 1880 door den zeekrijgsraad aan boord van Z. M. wachtschip te Willemsoord wegens desertie in tijd van vrede en acht verschillende diefstallen tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 6 maanden afslag, is den 27 Mei jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0820 

Misdrijf: desertie, diefstallen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: