Jan Nieboer


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Jan Nieboer

NIEBOER, Jan, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Rolde, laatst gewoond hebbende te Hoogezand, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist een stuk van den rechter wijsvinger: 

 

Werd 26 Aug. 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden  wegens opzettelijke brandstichting tot 8 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 26 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: te Rolde

Fotonummer: GN053


De kranten berichten:


Ingezonden: