Jan Leeuwen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Jan Leeuwen

LEEUWEN, Jan, oud 48 jaar, kleermaker, gehuwd, protestant, geboren te Ellewoutsdijk, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.80 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 23 Nov. l865 door de rechtbank te Middelburg, wegens landloperij, 11 juli 1860, 12 Dec. 1871 en 4 Dec. 1875 door het provinciaal gerechtshof in Zeeland, tweemaal wegens, valschheid en eens wegens diefstal; 28 Juni 1877 door de rechtbank te Breda wegens bedelarij en in Sept. 1877 door het gerechtshof te Arnhem wegens brandstichting: respectievelijk tot 3 maanden, 3 en 4 jaar, 18 maanden en 1 maand gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 10 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 14 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Meppel begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Ellewoutsdijk

Fotonummer: GN0814 

Misdrijf: landloperij, valschheid, diefstal, bedelarij, brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 03-12-1877
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 03-12-1877

Ingezonden: