Jan de Boer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Jan de Boer

BOER, Jan de, oud 37 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Zwartsluis, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus en kin spits, mond klein, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 15 September 1874 door het hoog milit. gerechtshof in Ned. Indië wegens moedwillige brandstichting, tot 15 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 20 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zwartsluis begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk, hij is onverschillig. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:  10-08-1851   

Overleden: 

Geboorteplaats: Zwartsluis

Fotonummer: GN0769 

Misdrijf: moedwillige brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 02-09-1875

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 31-08-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 31-08-1896
Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917


Ingezonden: