Jan Bartjes


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

BARTJES, Jan, oud 36 jaar, arbeider, gehuwd,

Roomsch-Katholiek, geboren te Asperen, laatst gewoond hebbende te Goch, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd in 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 13 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en daarna aan de Duitsche regeering uitgeleverd.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam.Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Asperen

Fotonummer: GN 0754


De kranten berichten:


Ingezonden: