Jan Bartjes


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

BARTJES, Jan, oud 36 jaar, arbeider, gehuwd,  Roomsch-Katholiek, geboren te Asperen, laatst gewoond hebbende te Goch, lang 1.62 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd in 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 13 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en daarna aan de Duitsche regeering uitgeleverd.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam.Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Asperen

Fotonummer: GN0754 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 15-10-1881
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 15-10-1881

Ingezonden: