Jacobus Theodorus Smink


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Jacobus Theodorus Smink

SMINK, Jacobus Theodorus, oud 56 jaar,

stoelenmatter, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Culenborg, laatst gewoond hebbende te Gorinchem, lang 1.803 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus klein, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht

ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 15 October 1850 door den krijgsraad in Zeeland, wegens desertie, tot 3 jaar kruiwagenstraf; 10 September 1857 door de rechtbank te Tiel, wegens diefstal, tot 3 maanden celstraf; 14 October 1858 door genoemde rechtbank, wegens misbruik van vertrouwen, tot 6 maanden gevangenisstraf; 2 December 1863 door dezelfde rechtbank wegens diefstal en mishandeling, tot 6 maanden celstraf; 21 Januari 1864 door meergemelde rechtbank, wegens diefstal tot 3 maanden gevangenisstraf; 25 Februari 1864 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, wegens diefstal, tot 3 maanden celstraf; 9 November 1865 door de rechtbank te Tiel, wegens gewelddadigheid tegen een bedienend beambte, tot 2 jaar gevangenisstraf; 3 Maart 1870 door de rechtbank te Utrecht, wegens diefstal, tot 1 maand celstraf; 14 September 1871 door de rechtbank te Zwolle, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 20 Februari 1873 door de rechtbank te Tiel, wegens diefstal, tot 6 maanden celstraf; 3 April 1873 door de rechtbank te Tiel, wegens oplichting, tot een jaar celstraf; 7 Maart 1876 door de rechtbank te Gorinchem, wegens bedelarij en diefstal, tot 1 jaar celstraf; 31 Juli 1878 door de rechtbank te Utrecht, wegens diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf; 6 December 1880 door dezelfde rechtbank, wegens diefstal, tot 1 maand gevangenisstraf; 13 Mei 1881 door de rechtbank te Dordrecht, wegens diefstal, tot 1 maand celstraf; 3 November 1881 door de rechtbank te Zwolle, wegens eenvoudige diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf; bovendien is hij achtmaal veroordeeld wegens bedelarij of landlooperij, waarvan 3 maal met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht.

 

Hij wordt den 3 November a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich na nog eene celstraf van 15 dagen te hebben ondergaan ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Culenborg begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij is sluw en een vleier. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 25-09-1827  

Overleden: 

Geboorteplaats: Culenborg

Fotonummer: GN0677

Misdrijf: desertie, diefstal, misbruik van vertrouwen, diefstal en mishandeling, gewelddadigheid tegen een bedienend beambte, oplichting, bedelarij en diefstal, eenvoudige diefstal, landlooperij


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 24-04-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 24-04-1896

Ingezonden: