Jacobus Theodorus Pieters


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Jacobus Theodorus Pieters

PIETERS, Jacobus Theodorus, oud 32 jaar, 

kopergieter, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Groningen, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 10 Juni 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens het namaken van zilveren gangbare muntspeciën tot 5 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 28  Maart. jl. na gratie bekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als smid werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 26-04-1838   

Overleden: 

Geboorteplaats: Groningen

Fotonummer: GN0788 

Misdrijf: namaken van zilveren gangbare muntspeciën

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 04-05-1880
Het nieuws van den dag : kleine courant 04-05-1880
 Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 15-06-1880
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 15-06-1880

Signalementregister:

Signalementkaart Veenhuizen opname 26-11-1897
Signalementkaart Veenhuizen opname 26-11-1897

Ingezonden: