Jacob Vink


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Jacob Vink

VINK, Jacob, oud 38 jaar, tichel werker, weduwnaar, Protestant, geboren te Garmerwolde, laatst gewoond hebbende te Farnsum, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Groningen 30 Juni 1831 wegens diefstal, 24 November 1881 wegens gewelddadigheid jegens beambten in functie, door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide, respectievelijk tot tweemaal 15 dagen celstraf en eens tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot een maand afslag, wordt 25 Febr. a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Delfzijl begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Garmerwolde

Fotonummer: GN0718 

Misdrijf: diefstal, gewelddadigheid jegens beambten in functie, diefstal van vee, wederspannigheid, diefstal en verzet, doden van een schaap in de weide. landlooperij 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 29-03-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 29-03-1884

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

 

VlNK, Jacob; oud 42 jaar, arbeider, weduwnaar , Protestant, geboren te ten Boer, zonder vaste woonplaats , lang 1.74 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus spits, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Leeuwarden , 1 Febr. 1884, wegens het doden van een schaap in de weide; door die te Groningen, 30 Juni en 24 Nov. 1881, wegens

diefstal en verzet; 12 Sept. 1889 wegens;  27 Febr., 21 Mei en 8 Oct. 1891,  wegens landlooperij en tweemaal wegens diefstal; respectievelijk tot 6 jaar, 2 maal 15 dagen en 3 maanden gevangenisstraf, 2 dagen hechtenis met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 1 maand en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 23 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Bij maakte stroohulzen. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

 

VINK, Jacob; oud 43 jaar, daglooner, weduwnaar, Protestant, geboren te ten Boer, zonder vaste woonplaats, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus spits, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 2 Februari 1884; door de rechtbank te Groningen 30 Juni en 24 November 1881, 12 September 1889, 27 Februari 1890, 21 Met en 8 October 1891 en 30 Maart 1893, wegens diefstal, landlooperij en geweldpleging, respectievelijk tot tweemaal 15 dagen, 2 dagen, 1 maand, 3 maanden, 5 jaar en tweemaal 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 14 April a. s. uit de slrafgevangenis te Groningen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Uithuizen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte kledingstukken. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: