Hubrecht de Jonge


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

Hubrecht de Jonge

JONGE, Hubrecht de, oud 51 jaar, polderwerker, ongehuwd, Protestant, geboren te Baarland, laatst gewoond hebbende te Delfshaven, lang 1.70 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 14 Juli 1879 doorliet gerechtshof te 's Gravenhage wegens doodslag met voorbedachten rade tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 12 weken en 51 dagen afslag, is na gratie

bekomen te hebben 1 Maart jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Oudelande (Zeeland) begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Baarland

Fotonummer: GN0711 

Misdrijf: doodslag met voorbedachten rade

Slachtoffer: Johanna Termijn

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 18-03-1879
Algemeen Handelsblad 18-03-1879
 Rotterdamsche courant 10-07-1879
Rotterdamsche courant 10-07-1879

Ingezonden: