Hubertus Gerardus Moors


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

MOORS, Hubertus Gerardus, oud 34 jaar,  landbouwer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Melick en Herkenbosch (hertogdom Limburg), lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus lang, mond groot, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is blind aan het rechteroog: 

 

Werd 17 Mei 1882 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens  tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 17den Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaankas naar Groningen begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij is valsch. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Melick en Herkenbosch (hertogdom Limburg) 

Fotonummer: GN0772

Misdrijf: poging tot manslag

Slachtoffer: zijn broer, G Moors

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 25-05-1882
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 25-05-1882

Ingezonden: