Henrikus van Put


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Henrikus van Put

PUT, Hendrikus van, oud 50 jaar, zeeman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Oudenbosch, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 30 Augustus 1879 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens poging tot doodslag tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is den 1 Juni jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Schiedam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Oudenbosch

Fotonummer: GN0770


De kranten berichten:


Ingezonden: