Henri Jules Frandelle


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Henri Jules Frandelle

FRANDELLE, Henri Jules, oud 35 jaar,  bakker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Beauvais, laatst gewoond hebbende te Chesne, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, ziet scheel: 

 

Werd 6 Juni 1879 door het Hoog Militair gerechtshof in Ned. Indië wegens diefstal met binnenbraak tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

 

Hij genoot 6 maanden afslag en is den 6 September jl. na gratie bekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Fransch. 


Personalia:

Geboren: 12-10-1849   

Overleden: 

Geboorteplaats: Beauvais

Fotonummer: GN0784

Misdrijf: diefstal met binnenbraak

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: