Hendrikus Strikker


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Hendrikus Strikker

STRIKKER, Hendikus, oud 51 jaar, aardwerker,  ongehuwd, Protestant, geboren te Amersfoort, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.7 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond, het rechterbeen gedeeltelijk verlamd: 

 

Werd veroordeeld: in 1860, 1862 en 1865 door de rechtbanken te 's Gravenhage, Zutpben en Dordrecht, tweemaal wegens oplichting en eens wegens mishandeling respectievelijk tot tweemaal 18 maanden en eens 14 dagen celstraf; 29 April 1870 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland wegens moedwilligen manslag, gevolgd door diefstal tot 15 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 6 maanden afslag, wordt 31 October, a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 06-09-1832   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amersfoort

Fotonummer: GN0786

Misdrijf: oplichting, mishandeling, moedwilligen manslag

Slachtoffer: Mej. H van Wingerde

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 12-08-1870

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 21-02-1870
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 21-02-1870
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 02-05-1870
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 02-05-1870

Ingezonden: