Hendrik Meijer


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Hendrik Meijer

MEIJER, Hendrik, oud 48 jaar, machinist,

weduwnaar, Protestant, geboren te Zutphen, laatst gewoond hebbende te Kampen, lang 1.79 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 18 Dec. 1879 door het gerechtshof te Arnhem wegens moedwilligen doodslag tot 7 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

 

Hij wordt den 18 den December a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Gorsel begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Zutphen

Fotonummer: GN0604


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: