Hendrik Martens


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1893

Hendrik Martens

MARTENS, Hendrik; oud 48 jaar, daglooner, gehuwd, Protestant; geboren te Gerkes Klooster laatst gewoond hebbende te Mensingeweer, gemeente Leens, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein kin rond, baard  zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden 18 Juni 1878  wegens diefstal; 28 Febr. 1885 wegens bedreiging met moord;

9 April 1885 en 1 April 1886 wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, 3 dagen en 3 maanden celstraf en 7 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 1 April a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Grijpskerk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 24-09-1844   

Overleden: 

Geboorteplaats: Gerkes Klooster

Fotonummer: GN0790 

Misdrijf: bedreiging met moord, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 12-04-1886

Uitschrijving: 01-04-1893

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 25-02-1885
Leeuwarder courant 25-02-1885

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

MARTENS, Hendrik, oud 38 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Gerkesklooster, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond,voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd den 18 Juli 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstallen van vee in de weide, tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 18 Juli e. k. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Bergum begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als magazijnknecht werkzaam.

Hij kan schrijven. 


Ingezonden: