Hendrik van der Lingen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

LINGEN, Hendrik van der, oud 40 jaar, kleermaker, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Utrecht; lang 1.64 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 10 Nov. 1871 door het hoog militair gerechtshof in Nederlandsch-Indië wegens insubordinatie tot de straf des doods, welke straf is verwisseld in 8 jaar kruiwagenstraf, Mei 1881 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal en bedreiging van brandstichting tot 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 1 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:  26-08-1846 

Overleden: 

Geboorteplaats: Utrecht

Fotonummer: GN0766

Misdrijf: insubordinatie tot de straf des doods, diefstal en bedreiging van brandstichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart Veenhuizen  opname 26-01-1898
Signalementkaart Veenhuizen opname 26-01-1898

Ingezonden: