Hendrik Jacobus van der Heem


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Hendrik Jacobus van der Heem

HEEM, Hendrik Jacobus van der, oud 35 jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Sloterdijk, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 7 December 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf na vooraf nog eene gevangenisstraf van 2 jaar te hebben ondergaan. 

 

Hij wordt 7 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in. de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Sloterdijk

Fotonummer: GN0761


De kranten berichten:


Ingezonden: