Hendrik Jacobus van der Heem


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Hendrik Jacobus van der Heem

HEEM, Hendrik Jacobus van der, oud 35 jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Sloterdijk, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 7 December 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf na vooraf nog eene gevangenisstraf van 2 jaar te hebben ondergaan. 

 

Hij wordt 7 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in. de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Sloterdijk

Fotonummer: GN0761 

Misdrijf: diefstal 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Het vaderland 18-03-1876
Het vaderland 18-03-1876

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

 

HEEM, Hendrik Jacobus van der, oud 38 jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Sloterdijk, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen grauw, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleurgezond: —

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenbage, 7 Dec. 1882 en door de rechtbank te 's Hertogenbosch 4 Sept. 1890 wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 19 Sept. a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: