Hendrik Antonius Scheerder


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

SCHEERDER, Hendrikus Antonius, oud 47 jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus dik en lang, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 20 Febr. 1866 door het Hoog militair gerechtshof wegens desertie en diefstal, 16 Juli 1872 door het provinciaal gerechtshof in Utrecht wegens diefstal, 13 Mei 1879 door het gerechtshof te Amsterdam wegens het namaken en in omloop brengen van zilveren nationale gangbare munt-specieen, respectievelijk tot 4 jaar gevangenisstraf, 5 en 7 jaar tuchthuisstraf

 

Hij wordt den 13den Mei a. s uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nijkerk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is sluw en opvliegend. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 14-04-1839

Overleden: 

Geboorteplaats: Utrecht

Fotonummer: GN0737

Misdrijf: desertie en diefstal, het namaken en in omloop brengen van zilveren nationale gangbare munt-specieen, maken van valsche munt

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 02-08-1872

Uitschrijving:De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 27-04-1879
Algemeen Handelsblad 27-04-1879

Uit het Register van ontslagen gevangen: 1894

 

SCHEERDER Hendricus Antonius; oud 52 jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Utrecht, laatst gewoond hebbende te Delft, lang 1.83 meter,  haar, wenkbr. en oogen grijs, voorhoofd en mond gewoon, neus groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: — .

 

Werd veroordeeld: door het hoog militair gerechtshof, 21 Februari 1866, wegens desertie en diefstal; door het provinciaal gerechtshof in Utrecht, 16 Juli 1872,

's Gravengage, 16 Mei 1889, wegens het , respectievelijk tot 4 jaar correctioneele gevangenisstraf, 5 en 7 jaartuchthuisstraf en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 5 April a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: