Hendricus Lodovicus Rijns


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Hendricus Lodovicus Rijns

RIJNS, Hendricus Lodovicus, oud 34 jaar, sjouwer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1,68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is gebroken. Hij heeft op den linkerarm een vrouwenportret en op den rechterarm geloof, hoop en liefde getatoueerd:

 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Rotterdam, 1 Dec. 1864, 11 Oct. 1866 en 4 Mei 1881 telkens wegens diefstal, 12 Oct. 1871 en 24 April 1873 wegens verwonding; door den krijgsraad in het 4de militaire arrondissement te Haarlem, 22 Maart 1875 wegens desertie en door het gerechtshof te 's Gravenhage, 7 Dec. 1882 wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en 6 maanden gevangenisstraf, 2 jaar en tweemaal 15 dagen celstraf, 3 jaar kruiwagenstraf en 5 jaar tucht huisstraf.

 

Hij wordt 7 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:28-07-1853   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0759 

Misdrijf:  diefstal van vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 13-02-1883

Uitschrijving: 07-12-1887

 De kranten berichten:


Ingezonden: