Hendricus Johannes Antonius Bos


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Hendricus Johannes Antonius Bos

BOS, Hendricus Johannes Antonius, oud 44 jaar, metselaar, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal kleur gezond: 

 

Werd 23 Januari 1878 door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 12 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sloterdijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0760 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 10-01-1878
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 10-01-1878
Algemeen Handelsblad 16-02-1878
Algemeen Handelsblad 16-02-1878

Ingezonden: