Helmen de Groot


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Helmen de Groot

GROOT, Helmen de, oud 47 jaar, arbeider, gehuwd, Protestant, geboren te Leerbroek, laatst gewoond hebbende te Sliedrecht, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus en mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 28 Maart 1856 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, 7 Juli 1867 door de rechtbank te Dordrecht telkens wegens diefstal, 15 Mei 1879 door het gerechtshof te 's-Gravenbage wegens valschheid in twee onderhandsche geschriften door het namaken van handtekening, respectievelijk tot 18 maanden en 2 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 15 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sliedrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als spoelder werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Leerbroek

Fotonummer: GN0792 

Misdrijf: diefstal, valschheid in twee onderhandsche geschriften door het namaken van handtekening

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: