Yde Faas


Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 03-05-1919

Uitschrijving: 15-03-1920

 


Personalia :

Geboren: 12-02-1890

Overleden: 

Geboorteplaats: Dronrijp

Fotonummer: GN0888

Misdrijf:


De kranten berichten:


Ingezonden: