Theodorus Timotheus Tulleners


TULLENERS, Theodorus Timotheus, oud 40 jaar, zonder beroep, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Lemmer, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.70 meter, haar wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd en neus breed, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, zijn rechterbeen is stijf en hij is bijziende: —

 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem wegens

insubordinatie, door de rechtbank te Zutphen, 3 Oct. 1883 wegens landlooperij, door die te Assen 8 Juli 1884, wegens bedelarij; door het gerechtshof te Leeuwarden 23 Oct. 1884 wegens bedreiging met brandstichting, respectievelijk tot 5 jaar kruiwagen straf, 14 dagen gevangenisstraf en 1 maand celstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 23 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sexbierum, gem. Barradeel begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was barbier. Hij kan schrijven.    


Personalia:

Geboren: 23-03-1849

Overleden: 

Geboorteplaats: Sexbierum

Fotonummer: GN0657

Misdrijf: landlooperij, bedelarij, bedreiging met brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: