Gijsbertus Ivo


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1893

Gijsbertus Ivo

IVO, Gijsbertus; oud 31 jaar, kleermaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Haarlem, laatst gewoond hebbende 's Gravenhage; lang, 1.66 meter haar en wenkb. bruin, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen grijs, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld door het Hoog Militair gerechtshof in Nederlandsch-Indie, 11 Dec. 1885 en 11 Nov. 1887, wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar gevangenisstraf en vervallen verklaring voor den militairendienst en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 2 jaar en 6 maanden afslag, is 20 Maart jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was bij de wasscherij werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 01-09-1861   

Overleden: 

Geboorteplaats: Haarlem

Fotonummer: GN0731

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-09-1890

Uitschrijving: 20-03-1893

 De kranten berichten:


Ingezonden: