Gerrit Nicolaas Pullen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Gerrit Nicolaas Pullen

PULLEN, Gerrit Nicolaas, oud 49 jaar, sjouwer, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang. 1.69 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 9 December 1853 en 17 Maart 1857 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 20 December 1870 door de rechtbank te Amsterdam en 27 Februari 1877 door het gerechtshof te Amsterdam, driemaal wegens diefstal en eens wegens poging tot diefstal met behulp van een valsche sleutel en buiten braak, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 15 jaar tuchthuisstraf, 15 dagen celstraf en 8 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden en 6 weken afslag; wordt den 8 October a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 10-12-1834   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0787 

Misdrijf: diefstal, poging tot diefstal met behulp van een valsche sleutel en buiten braak

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 12-03-1877

Uitschrijving:

 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:  06-06-1857

Uitschrijving: 29-08-1871

 

 De kranten berichten:


Ingezonden: