Gerrit Hendrik Blom


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Gerrit Hendrik Blom

BLOM, Gerrit Hendrik, oud 49 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.54 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 14 Juli 1857 door den krijgsraad in Noordholland wegens diefstal, 2 Oct. 1877 door het gerechtshof te Arnhem wegens moedwilligen manslag, respectievelijk tot 3 jaar kruiwagenstraf en 10 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 4 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangen was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0744

Misdrijf: diefstal, moedwilligen manslag

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Ingezonden: