Gerardus Nicola


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Gerardus Nicola

N1COLA, Gerardus, oud 45 jaar, koopman,  gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te  's Gravenhage, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek:

 

Werd den 20 December 1878 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens valschheid in geschriften tot 7 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 6 maanden afslag, is den 25 Maart jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was op den duur door ziekte verhinderd te werken. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN0803 

Misdrijf: valschheid in geschriften

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: