Geert Heijes


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Geert Heijes

HEIJES, Geert, oud 43 jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Hoogezand, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond :

 

Werd veroordeeld : 4 Juli 1871 door het provinciaal gerechtshof in Groningen, wegens diefstal van vee in de weide; 25 Mei 1882 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuistraf.

 

Hij wordt den 21sten Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hoogezand begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was vrij goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Hoogezand

Fotonummer: GN0771 

Misdrijf: diefstal van vee, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: