Gaspard Edouard Cassart


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Gaspard Edouard Cassart

CASSART, Gaspard Edouard, oud 27 jaar,  schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Namen, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan het voorhoofd: 

 

Werd 23 September 1879 door den krijgsraad te Willem l wegens diefstal met geweld op den openbaren weg tot 6 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 12 Januari jl. na gratie bekomen te hebben, uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als arbeider werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsch. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Namen

Fotonummer: GN0775 

Misdrijf: diefstal bij nacht in een bewoond huis 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: